● Mijn onderwijsweg

De dag is erop gericht om in rust een stil te staan bij je onderwijsweg, hoe je daardoor gevormd bent en welke levenswijsheid je daarin opgedaan hebt. Met een creatieve werkvorm brengen we onze onderwijsweg in kaart met aandacht voor belangrijke gebeurtenissen waar we veel van geleerd hebben en voor personen die voor ons van belang zijn geweest. We gaan na in hoeverre we van de gewonnen wijsheden op onze onderwijsweg gebruik maken in ons huidige functioneren op school en elders.