● Mijn pedagogiek en inspiratie

Het programma biedt hulp om je meer bewust te worden van je eigen pedagogiek en inspiratie. We kijken in de spiegel van ons doen en laten op school en reflecteren op positieve ervaringen, waarin ons pedagogische ideaal en onze inspiratie oplicht. We gaan de mogelijkheden na om hieraan in ons functioneren meer vorm te geven en om wat ons hierin blokkeert te overwinnen.