● Persoonlijke aandacht

Persoonlijke aandacht is een basisvoorwaarde voor leerlingen om als mens in het onderwijs gevormd te worden en te groeien. Tijdens de dag reflecteren wij hoe we zelf in onze jeugd persoonlijke aandacht hebben ervaren (of gemist). Vervolgens gaan we na hoe wij zelf persoonlijke aandacht aan onze leerlingen geven, wat daarbij onze sterke en zwakke kanten en hoe wij daarin verbetering kunnen aanbrengen of er beter mee kunnen omgaan.