● Reflectie, zelf en met leerlingen

Een mens leert het meest door reflectie op zijn ervaringen en daaruit de consequenties te trekken. Zo biedt deze dag ruimte om samen te reflecteren op positieve en negatieve ervaringen in je onderwijs (en elders) en wat de betekenis van die ervaringen voor je is. In het tweede deel van de dag richten we onze aandacht op onze leerlingen. Als deze vorm van reflectie voor onszelf zo belangrijk is, hoe kunnen we die dan ook voor onze leerlingen mogelijk maken en welke kansen biedt ons vak daartoe? En welke keuzes moeten we maken om die reflectie mogelijk te maken?