● Verhalenderwijs

Ieder draagt verhalen met zich mee waar je inspiratie en levensmoed aan ontleent. Aan de hand van een zelf meegenomen verhaal en een tijdens de dag zelf geschreven verhaal reflecteren deelnemers over wat zij belangrijk vinden in het leven en waarin zij houvast vinden. We gaan ook na met welk verhaal je in de nabije of verre toekomst afscheid neemt van school en welke geestelijke bagage je bij je leerlingen zou willen achterlaten.