Inleiding

Op deze website vindt u een overzicht

van een- en tweedaagse bezinnings-programma's, die ontwikkeld zijn voor het personeel van scholen van secundair of primair onderwijs.

 

In 'Waartoe inspiratiedagen?' wordt de achtergrond vanwaaruit wij aan deze dagen zijn begonnen aangegeven en wordt de noodzaak tot reflectie en bezinning in het onderwijs toegelicht.

 

Wij hopen met onze programma's docenten en medewerkers van scholen, die zoeken naar verdieping van hun onderwijs en die leerlingen willen begeleiden in hun groei tot 'heel de mens', van dienst te kunnen zijn.

 

De begeleiders:

Mary van Veldhoven-Vijverberg

Bert ten Berge sj

adresgegevens: zie contact