Identiteitsdag voor een team

Een aantal van de bij de een- en tweedaagse bezinningsdagen gebruikte werkvormen zijn ook geschikt gebleken om invulling te geven aan een identiteitsdag (of middag) voor een compleet team van docenten en medewerkers.

De werkvormen worden in overleg met een delegatie van de doelgroep uitgekozen aan de hand van het verlangen dat er leeft bij de deelnemers om de identiteit van hun school ter sprake te brengen of vorm te geven.

Toch zijn onze werkvormen niet zozeer gericht op nieuw beleid, maar vooral op persoonlijke verrijking van de deelnemers, verruiming van de onderlinge communicatie en van het onderlinge vertrouwen.