Waartoe inspiratiedagen?

De meerwaarde van het onderwijs
Er is geen school in Nederland of deze zal meer willen dan alleen leerlingen helpen een eindexamendiploma te halen. Op zijn minst willen scholen leerlingen toerusten om in de maatschappij goed te kunnen functioneren. Er zijn ook scholen die leerlingen willen helpen een waardepatroon te ontwikkelen en een visie op het leven, die aan hun leven zin en betekenis geeft. Dat veronderstelt een reflectie met leerlingen op de waarden en levensvisies die in het kader van ieder vak aan bod komen. Zie in het menu: Levensbeschouwelijke aspecten in alle vakken
 
De noodzaak tot reflectie
In de drukte van het onderwijs, van lesgeven, planning, preparatie, correcties, overleg en vergaderingen, extraklassikale activiteiten etc., is er nauwelijks gelegenheid tot reflectie omtrent de identiteit van je school en je persoonlijke onderwijsdoelstellingen, je onderwijservaringen, je idealen en struikelblokken, de waarden die je wilt behartigen en je levensinspiratie. Toch is reflectie daarover onmisbaar, want vaak onbewust draag je als een docent of medewerker aan leerlingen over hoe je in je vel zit, wat voor jou belangrijk is en door welke .principes je je laat leiden. 

 

Inspiratiedagen

Om die reflectie mogelijk te maken hebben wij programma's ontwikkeld voor inspiratiedagen en wel vanuit een Ignatiaanse achtergrond. Zie daartoe in het menu: Ignatiaanse reflectie. Deze programma's hebben op diverse scholen goed gefunctioneerd  en kunnen ook op andere scholen aangewend worden. Zie in het menu: Inspiatiedagen.