● Levensbeschouwelijke aspecten in alle vakken

Elk vak kan o.i. bijdragen aan het ontwerpen door leerlingen van hun eigen visie en zingeving omtrent de werkelijkheid. In de in 2009 door de drie denominatieve afdelingen van de AOb uitgegeven brochure ‘Bouwstenen van een bijzondere leraar’ wordt dat als volgt geponeerd: 'Het bijzondere karakter van bijvoorbeeld een confessionele school zit niet aleen in dat ene uurtje godsdienst of levensbeschouwing in de week. Van alle docenten mag worden verwacht dat zij in hun lessen aandacht besteden aan de levensbeschouwelijke waarde(n). Je kunt bijvoorbeeld waardegerichte aspecten opnemen bij de keuze van de lesstof. Een docent economie neemt de economie van het genoeg op in zijn lessen over kapitalisme; een docent biologie gaat ook in op de morele aspecten van seksualiteit. Voor het docententeam is het daarnaast van belang om regelmatig samen te praten over de identiteit van de school. Welke waarden dragen jullie als personeelsleden van de school uit naar leerlingen en ouders?  Door stil te staan bij de gezamenlijke uitgangspunten kan het intuïtief handelen van een leraar versterkt worden.'