● Aan de bron

Via een aantal werkvormen worden de deelnemers uitgenodigd tot meer inzicht te komen hoe zij in het leven staan en door welke inspiratiebronnen zij zich laten voeden. Daarbij wordt door de begeleiders de Ignatiaanse spiritualiteit als uitdagend model aangeboden.

Vervolgens wordt nagegaan in hoeverre de deelnemers zich in hun pedagogisch handelen laten leiden door hun inspiratiebronnen. Daarbij wordt de Ignatiaanse pedagogiek, als uitwerking van de Ignatiaanse spiritualiteit binnen het onderwijs, als uitdagend model aangeboden. Zie: