● Mens en werk

Het programma is erop gericht om in de drukte van het werken in het onderwijs eens op adem te komen en met collega's uit te wisselen over wie je als mens bent in de uitoefening van je beroep. Het programma biedt een variëteit aan werkvormen die helpen om samen met collega's in een respectvolle en vertrouwelijke sfeer in de spiegel van jezelf te kijken. Zien wie je geworden bent in je beroep zoals je nu bent. Je afvragen welke waarden en idealen je via de uitoefening van je beroep zou willen behartigen. In de ontmoeting met anderen je nog beter bewust worden van jouw specifieke kwaliteiten, maar ook van je valkuilen en waar je als persoon zou kunnen groeien. Aan het eind gaan we na, hoe we met de verworven inzichten verder kunnen en hoe we elkaar daarbij als collega's kunnen helpen. Er hoeft geen beleid uit te komen, het gaat vooral om een persoonlijke verrijking.