● Mijn verhaal

In "Mijn verhaal" staat het eigen levensverhaal van de deelnemers centraal. Hierin proberen we via verschillende werkvormen en opdrachten, meest ontleend aan 'autobiografisch schrijven'  rode draden te ontdekken als richtingwijzers van zingeving. Deze rode draden brengen ons hopelijk op het spoor van de idealen en de uitdagingen waarmee we onze toekomst willen vormgeven. Daarbij besteden we ook aandacht aan de problemen en struikelblokken, zoals min of meer ingeslepen gedachten- en gevoelspatronen, die onze groei kunnen afremmen. Als wij zo met aandacht hebben stilgestaan bij onze persoonlijke levensloop en bij onze persoonlijke uitdagingen, zijn we weer meer toegerust om hetzelfde te gunnen aan onze leerlingen, en hen bij het ontwerpen van hun levenspad te stimuleren en te begeleiden.