● Schatgraven

Het doel van deze dagen kan omschreven worden als een  herontdekken van de schat in je leven, je leven op school maar ook daar buiten. We brengen via een tekening onze  levensweg in kaart. Wij staan stil bij belangrijke momenten in ons leven, bij zowel vreugdevolle als problematische gebeurtenissen, en bij de personen die een grote invloed op ons leven hebben gehad. Wij proberen een rode draad in onze levenservaring te vinden en er wijsheid en zin in te ontdekken, in de overtuiging dat we daarmee een schat opdelven. We wisselen uit hoe we van deze schat door kunnen geven aan anderen, in de klas en daarbuiten. Door dit proces samen met collega's door te maken versterken we onze onderlinge saamhorigheid. Deze komt onszelf, onze collega's en onze leerlingen ten goede.