● Verhalenderwijs

Ieder draagt verhalen met zich mee waar je inspiratie en levensmoed aan ontleent. Aan de hand van zelf meegenomen verhalen en tijdens de dagen zelf geschreven verhalen  reflecteren deelnemers over wat zij belangrijk vinden in het leven en waarin zij houvast vinden. Daarin wordt ook het omgaan met gemis of gebrokenheid betrokken. We gaan ook na met welk verhaal je in de nabije of verre toekomst afscheid neemt van school en welke geestelijke bagage je bij je leerlingen zou willen achterlaten.